49
49
Theo loại văn bản: Chương trình Công tác Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 49  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu


/CT-UBND04/12/2023UBND xã Lâm HợpChương trình công tác tháng 12

11/CTCT03/11/2023UBND huyện Kỳ AnhCHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 11 CỦA UBND HUYỆN


11/CTR-UBND02/11/2023UBND xã Kỳ ThượngCHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2023


10/TL/202301/08/2023UBND xã Kỳ PhúChương trình Công tác 8


11/TL/202301/07/2023UBND xã Kỳ PhúChương trình Công tác 7


12/TL/202301/06/2023UBND xã Kỳ PhúChương trình Công tác 6


9/TL/202301/05/2023UBND xã Kỳ PhúChương trình Công tác 5


8/TL/202301/04/2023UBND xã Kỳ PhúChương trình Công tác 4


7/TL/202301/03/2023UBND xã Kỳ PhúChương trình Công tác 3


6/TL/202301/02/2023UBND xã Kỳ PhúChương trình công tác tháng 2


5/TL/202303/01/2023UBND xã Kỳ PhúChương trình công tác tháng 1


11/CTr-UBND01/11/2021UBND huyện Kỳ AnhChương trình công tác tháng 11 năm 2021 của UBND huyện Kỳ Anh


10/CTr-UBND01/10/2021UBND huyện Kỳ AnhChương trình công tác tháng 10/2021


09/CTr-UBND01/09/2021UBND huyện Kỳ AnhChương trình công tác tháng 9/2021


08/CTr-UBND01/08/2021UBND huyện Kỳ AnhChương trình công tác tháng 8/2021

07/CTr-UBND01/07/2021UBND huyện Kỳ AnhChương trình công tác tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh

06/CTr-UBND01/06/2021UBND huyện Kỳ AnhChương trình công tác tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh

05/CTr-UBND01/05/2021UBND huyện Kỳ AnhChương trình công tác tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh

04/CTr-UBND01/04/2021UBND huyện Kỳ AnhChương trình công tác tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh

03/CTr-UBND01/03/2021UBND huyện Kỳ AnhChương trình công tác tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh


02/CTr-UBND01/02/2021UBND huyện Kỳ AnhChương trình công tác tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh

12/CTr-UBND12/01/2021UBND huyện Kỳ AnhChương trình công tác tháng 12 năm 2021 của UBND huyện Kỳ Anh

12/CTr-UBND12/01/2021UBND huyện Kỳ AnhChương trình công tác tháng 12 năm 2021 của UBND huyện Kỳ Anh


01/CTr-UBND30/12/2020UBND huyện Kỳ AnhChương trình công tác tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh


12/CTr-UBND01/12/2020UBND huyện Kỳ AnhChương trình công tác tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh


11/CTr-UBND02/11/2020UBND huyện Kỳ AnhChương trình công tác tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh


10/CTr-UBND01/10/2020UBND huyện Kỳ AnhChương trình công tác tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh


09/CTr-UBND31/08/2020UBND huyện Kỳ AnhChương trình công tác tháng 9 năm 2020 của UBND huyện Kỳ Anh


08/CTr-UBND30/07/2020UBND huyện Kỳ AnhChương trình công tác tháng 8 năm 2020 của UBND huyện Kỳ Anh


07/CTr-UBND30/06/2020UBND huyện Kỳ AnhChương trình công tác tháng 7 năm 2020 của UBND huyện Kỳ Anh