0 148
Theo cơ quan ban hành văn bản: UBND xã Kỳ Bắc Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 148  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu69/BC-UBND01/08/2022UBND xã Kỳ Bắcbáo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2022...
66/BC-UBND22/07/2022UBND xã Kỳ BắcBáo cáo về việc giải quyết các nội dung tồn đọng liên quan trên địa bàn xã Kỳ Bắc

/DS20/07/2022UBND xã Kỳ Bắcdanh sách đăng ký tham gia tập huấn67/BC-UBND20/07/2022UBND xã Kỳ BắcBáo cáo kết quả tháng 767/TTr-UBND15/07/2022UBND xã Kỳ BắcTờ trình về việc đề nghị điều chỉnh cao trình của đập phụ, giữ nguyên hiện trạng đường đi sản xuất cũ phía dưới đập phụ hồ Ba Khe xã Kỳ Bắc62/BC-UBND24/06/2022UBND xã Kỳ Bắcbáo cáo kết quả tháng 641/KH-UBND21/06/2022UBND xã Kỳ BắcKẾ HOẠCH CHI TIẾT Triển khai chương trình chuyển đổi số, giai đoạn 2022 - 202549/UBND-TCA20/06/2022UBND xã Kỳ BắcCông văn về việc lắp đặt hệ thống camera đảm bảo ANTT...
55/BC-UBND18/06/2022UBND xã Kỳ BắcBáo cáo kết quả tuyên truyền cải cách hành chính 5 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2022...
57/BC-UBND16/06/2022UBND xã Kỳ BắcBáo cáo Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 202250/UBND16/06/2022UBND xã Kỳ BắcCông văn V/v báo cáo kết quả rà soát quy định về tuyển dụng công chức, viên chức...
50/BC-UBND13/06/2022UBND xã Kỳ BắcBáo cáo CCHC 6 tháng đầu năm 2022125/UBND-TCA09/06/2022UBND xã Kỳ BắcV/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022138/QĐ-UBND09/06/2022UBND xã Kỳ BắcQuyết định phê duyệt phương án phòng ngừa, ứng phó thiên tai năm 2022 trên địa bàn xã Kỳ Bắc140/QĐ-UBND09/06/2022UBND xã Kỳ BắcQuyết định đảm bảo an toàn hồ chứa cho các hồ đập trên địa bàn xã Kỳ Bắc năm 2022 trên địa bàn xã Kỳ Bắc54/BC-UBND07/06/2022UBND xã Kỳ Bắc54.BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC TP 6 THÁNG41/UBND-VX07/06/2022UBND xã Kỳ BắcV/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957-15/6/2022) và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007-28/5/2022)44/UBND-TCA07/06/2022UBND xã Kỳ BắcCông văn tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022...
52/BC-UBND06/06/2022UBND xã Kỳ BắcBÁO CÁO TỰ KIỂM TRA KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TƯ PHÁP TỪ NĂM 2020.202253/BC-UBND03/06/2022UBND xã Kỳ BắcBáo cáo V/v xin ý kiến góp vào dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ .131/QĐ-UBND01/06/2022UBND xã Kỳ BắcQuyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã132/QĐ-UBND01/06/2022UBND xã Kỳ BắcQuyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Kỳ Bắc...
31/TB-UBND31/05/2022UBND xã Kỳ Bắcthông báo Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chữa cháy rừng37/KH-UBND25/05/2022UBND xã Kỳ BắcKế hoạch Tổng kết mô hình “Tổ liên gia tự quản về an ninh, trật tự118/QĐ-UBND24/05/2022UBND xã Kỳ BắcQuyết định về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn đất đai117/QĐ-UBND24/05/2022UBND xã Kỳ BắcVề việc kiện toàn Hội đồng xét duyệt đối tượng Bảo trợ xã hội xã Kỳ Bắc116/QĐ-UBND24/05/2022UBND xã Kỳ BắcQuyết định Về việc kiện toàn Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã Kỳ Bắc25/GM-UBND23/05/2022UBND xã Kỳ BắcGiấy mời Hội nghị tổ chức diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân98/BC-UBND20/05/2022UBND xã Kỳ Bắcbáo cáo kết quả tháng 5106/QĐ-UBND19/05/2022UBND xã Kỳ Bắcquyết định kiện toàn tổ hòa giải cơ sở thôn Nam Tiến