0 172
Theo cơ quan ban hành văn bản: UBND xã Kỳ Châu Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 172  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu


41/TTr-UBND27/09/2022UBND xã Kỳ ChâuVề việc đề nghị kiện toàn Ban giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng


44/QĐ-UBND26/09/2022UBND xã Kỳ ChâuVề việc phê chuẩn kết quả bầu cử Trưởng thôn Châu Long nhiệm kỳ 2022 - 2025


41/QĐ-UBND26/09/2022UBND xã Kỳ ChâuVề việc phê chuẩn kết quả bầu cử Trưởng thôn Hiệu Châu nhiệm kỳ 2022 - 2025


42/QĐ-UBND26/09/2022UBND xã Kỳ ChâuVề việc phê chuẩn kết quả bầu cử Trưởng thôn Thuận Châu nhiệm kỳ 2022 - 2025


26/KH-UBND26/09/2022UBND xã Kỳ ChâuTổ chức ngày hội Chuyển đổi số trên địa bàn xã Kỳ Châu năm 2022


26/TTr-UBND26/09/2022UBND xã Kỳ ChâuPhân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ chuyển đổi số; Các đơn vị phối hợp tham gia thực hiện phục vụ ngày hội Chuyển đổi số trên địa bàn xã Kỳ Châu


43/QĐ-UBND26/09/2022UBND xã Kỳ ChâuVề việc phê chuẩn kết quả bầu cử Trưởng thôn Bắc Châunhiệm kỳ 2022 - 2025


38/TTr-UBND23/09/2022UBND xã Kỳ ChâuĐề nghị khen thưởng 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam


45/UBND22/09/2022UBND xã Kỳ ChâuVề việc trả lời xác minh lưu giữ hộ tịch tại địa phương


44/UBND21/09/2022UBND xã Kỳ ChâuVề việc phối hợp kiểm tra, xác minh lưu trữ sổ hộ tịch tại địa phương


43/UBND21/09/2022UBND xã Kỳ ChâuVề việc phối hợp kiểm tra, xác minh lưu trữ sổ hộ tịch tại địa phương


33/TTr-UBND21/09/2022UBND xã Kỳ ChâuVề việc đề nghị cấp GCNQSD đất cho gia đình ông Trần Hồng Mân (đã chết) thừa kế cho ông Trần Hồng Sơn thôn Châu Long, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh...
36/BC-UBND21/09/2022UBND xã Kỳ ChâuĐề xuất hỗ trợ xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở năm 2023


40/QĐ-UBND19/09/2022UBND xã Kỳ ChâuQuyết định áp dụng biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy


42/UBND16/09/2022UBND xã Kỳ ChâuVề việc trả lời xác minh lưu giữ hộ tịch tại địa phương35/BC-UBND15/09/2022UBND xã Kỳ ChâuCÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG VÀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ Quý III/2022


38/QĐ-UBND14/09/2022UBND xã Kỳ ChâuQUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thành phần cử tri bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025


39/QĐ-UBND14/09/2022UBND xã Kỳ ChâuQUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập các Tổ bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025


37/QĐ-UBND14/09/2022UBND xã Kỳ ChâuQuyết định áp dụng biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy


34/BC-UBND12/09/2022UBND xã Kỳ ChâuKết quả triển khai, thực hiện cập nhật, duy trì và cải tiến áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015


40/UBND08/09/2022UBND xã Kỳ ChâuVề việc trả lời xác minh lưu giữ hộ tịch tại địa phương


41/UBND08/09/2022UBND xã Kỳ ChâuV/v tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chính quyền các cấp giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”


27/GM-UBND07/09/2022UBND xã Kỳ ChâuLàm việc với ông Lê Văn Khanh


36/QĐ-UBND07/09/2022UBND xã Kỳ ChâuVề việc kiện toàn và đổi tên Ban chỉ đạo thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân xã Kỳ Châu


25/TB-UBND07/09/2022UBND xã Kỳ ChâuTB 25 Về việc nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gốc của các thửa đất có nguồn gốc sử dụng làm đất ở trước ngày 18/12/1980


32/TTr-UBND05/09/2022UBND xã Kỳ ChâuVề việc đề nghị bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Quy hoạch phân lô chia lô Khu 1 thôn Bắc Châu và quy hoạch dân cư vùng Ruộng Dài, xã Kỳ Châu


21/TB-UBND31/08/2022UBND xã Kỳ ChâuV/v phân công lãnh đạo lịch trực nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2022


31/QĐ-UBND31/08/2022UBND xã Kỳ ChâuVề việc thành lập Ban tổ chức - Ban trọng tài Giải bóng chuyền Nam Thanh niên mở rộng xã Kỳ Châu năm 2022


32/QĐ-UBND31/08/2022UBND xã Kỳ ChâuQUYẾT ĐỊNH V/V: Khen thưởng cho các tập thể đạt giải bóng chuyền Nam mở rộng xã Kỳ Châu năm 2022


33/QĐ-UBND31/08/2022UBND xã Kỳ ChâuVề việc thành lập Ban chỉ đạo bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025