0 452
Theo cơ quan ban hành văn bản: UBND xã Kỳ Châu Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 452  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu


60/BC-UBND29/11/2023UBND xã Kỳ ChâuBáo cáo tổng hợp hồ sơ trình thẩm định Rãnh thoát nước khu dân cư, thôn Bắc Châu, dài 95m


18/UBND02/06/2023UBND xã Kỳ ChâuVề việc trả lời xác minh lưu giữ hộ tịch tại địa phương


37/TTr-UBND02/06/2023UBND xã Kỳ ChâuVề việc đề nghị điều chỉnh mức trợ cấp đối tượng Bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP cho em Nhự Thành Long


36/TTr-UBND02/06/2023UBND xã Kỳ ChâuVề việc đề nghị điều chỉnh mức trợ cấp đối tượng Bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP cho đối tượng Lê Văn Bắc


35/TTr-UBND02/06/2023UBND xã Kỳ ChâuVề việc đề nghị hưởng trợ giúp xã hội hàng tháng cho người nhận chăm sóc nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng, hồ sơ của bà Phan Thị Viên


34/TTr-UBND02/06/2023UBND xã Kỳ ChâuVề việc đề nghị hưởng trợ giúp xã hội hàng tháng người khuyết tật cho bà Nguyễn Thị Minh


33/TTr-UBND02/06/2023UBND xã Kỳ ChâuVề việc đề nghị hưởng trợ giúp xã hội hàng tháng cho Ông Hà Văn Châu thuộc đối tượng người cao tuổi


29/KH-UBND30/05/2023UBND xã Kỳ ChâuKế Hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác ban đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ trong tình hình mới


52/QĐ-UBND29/05/2023UBND xã Kỳ ChâuVề việc Hợp nhất Ban chỉ đạochuyển đổi số xã, Tổ chuyển đổi số cộng đồng xã và Tổ công tác triển khaithực hiện Đề án 06 xã thành Ban chỉ đạo chuyển đổi số


53/QĐ-UBND29/05/2023UBND xã Kỳ ChâuVề việc Hợp nhất Tổ chuyển đổi số cộng đồng thônvà Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 thôn Bắc Châuthành Tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn Bắc Châu


54/QĐ-UBND29/05/2023UBND xã Kỳ ChâuVề việc Hợp nhất Tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn và Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 thôn Châu Long thành Tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn Châu Long


55/QĐ-UBND29/05/2023UBND xã Kỳ ChâuVề việc Hợp nhất Tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn và Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 thôn Hiệu Châu thành Tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn Hiệu Châu


56/QĐ-UBND29/05/2023UBND xã Kỳ ChâuVề việc Hợp nhất Tổ chuyển đổi số cộng đồng thônvà Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 thôn Thuận Châuthành Tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn Thuận Châu


32/TTr-UBND29/05/2023UBND xã Kỳ ChâuVề việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"


17/UBND26/05/2023UBND xã Kỳ ChâuV/v đề nghị đăng tải lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường


90/GM/ĐU23/05/2023UBND xã Kỳ ChâuGiấy mời Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025


16/UBND20/05/2023UBND xã Kỳ ChâuV/v đồng ý cho nhà trường vận động và tiếp nhận tài trợ trong trường học năm học 2023 -2024 (Tiểu học)...
15/UBND20/05/2023UBND xã Kỳ ChâuV/v đồng ý cho nhà trường vận động và tiếp nhận tài trợ trong trường học năm học 2023 -2024...
28/KH-UBND13/05/2023UBND xã Kỳ ChâuTriển khai các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023...
50/QĐ-UBND13/05/2023UBND xã Kỳ ChâuVề việc kiện toàn Ban chỉ đạo An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ xã Kỳ Châu...
27/KH-UBND09/05/2023UBND xã Kỳ ChâuKế hoạch Kích hoạt tài hoản định danh điện tử...
11/GM-UBND09/05/2023UBND xã Kỳ ChâuGiấy mời tham dự lễ ra mắt mô hình...
13/UBND08/05/2023UBND xã Kỳ ChâuV/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc của UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026...
18/BC-UBND04/05/2023UBND xã Kỳ ChâuKết quả rà rà soát thủ tục hành chính, lập danh mục đủ điều kiện triển khai DVCTT toàn trình, DVCTT một phần năm 2023 thuộc ngành Nội vụ


3/TL28/04/2023UBND xã Kỳ ChâuHồ sơ minh chứng tiêu chí 18.6...
10/TB-UBND28/04/2023UBND xã Kỳ ChâuLịch trực Lãnh đạo UBND xã nghỉ Lễ 30/4 – 01/5/2023...
17/BC-UBND27/04/2023UBND xã Kỳ ChâuKết quả nổi bật trong quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Kỳ Châu từ năm 2022 đến nay....
47/QĐ-UBND27/04/2023UBND xã Kỳ ChâuQuyết định Về việc thành lập “Tổ tự quản an toàn về phòng cháy, chữa cháy"...
48/QĐ-UBND27/04/2023UBND xã Kỳ Châuquyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy...
49/QĐ-UBND27/04/2023UBND xã Kỳ ChâuQuyết định Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của “Tổ tự quản an toàn phòng cháy, chữa cháy"