0 406
Theo cơ quan ban hành văn bản: UBND xã Kỳ Thọ Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 406  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu


12/GM-UBND08/03/2023UBND xã Kỳ ThọTiếp công dân định kỳ tháng 3


11/TB-UBND07/03/2023UBND xã Kỳ ThọVề việc nộp tiền và thanh lý hợp đồng thuê đất vùng Cồn Hoang, thôn Tân Thọ


13/TB-UBND07/03/2023UBND xã Kỳ ThọVề việc nộp tiền và thanh lý hợp đồng thuê đất vùng Cồn Hoang, thôn Tân Thọ


12/TB-UBND07/03/2023UBND xã Kỳ ThọVề việc nộp tiền và thanh lý hợp đồng thuê đất vùng Cồn Hoang, thôn Tân Thọ


14/TB-UBND07/03/2023UBND xã Kỳ ThọVề việc nộp tiền và thanh lý hợp đồng thuê đất vùng Cồn Hoang, thôn Tân Thọ


15/TB-UBND07/03/2023UBND xã Kỳ ThọVề việc nộp tiền và thanh lý hợp đồng thuê đất vùng Cồn Hoang, thôn Tân Thọ


13/UBND06/03/2023UBND xã Kỳ ThọVề việc triển khai chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội


10/BC-UBND06/03/2023UBND xã Kỳ ThọVề việc triển khai tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi )


6/KH-UBND06/03/2023UBND xã Kỳ Thọhuấn luyện dân quân năm thứ nhất, năm 2023


27/QĐ-UBND06/03/2023UBND xã Kỳ ThọVề việc điều động lực lượng dân quân năm thứ nhất huấn luyện chiến đấu năm 2023


11/TB-UBND06/03/2023UBND xã Kỳ ThọPhân công nhiệm vụ tham mưu công tác thu ngân sách năm 2023


10/TB-UBND06/03/2023UBND xã Kỳ ThọVề việc rà soát, xác định nhu cầu vay vốn năm 2023 Theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ


8/TB-UBND05/03/2023UBND xã Kỳ ThọKết luận của Ban chỉ đạo nông thôn mới xã tại cuộc họp giao ban nông thôn mới về đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới 2 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023


11/BC-UBND05/03/2023UBND xã Kỳ ThọTóm tắt kết quả xây dựng nông thôn mới hàng tuần Tuần 1 tháng 3/2023


12/GM-UBND03/03/2023UBND xã Kỳ ThọĐánh giá kết quả thực hiện Nông thôn mới và triển khai kế hoạch xây dựng Nông thôn mới năm 2023


17/KH-UBND03/03/2023UBND xã Kỳ ThọKế hoạchTổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện Thông tư số 150/2020/TT-BCA, ngày 31/12/2020; Thông tư số 17/2020/TT-BCA, ngày 05/02/2021 của Bộ Công an; Thông tư số 04/2021/TT-BLĐTBXH, ngày 30/6/2021 của Bộ Lao động thương binh & xã hội và Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT, ngày 11/5/2022 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về công tác phòng cháy và chữa cháy26/QĐ-UBND02/03/2023UBND xã Kỳ ThọVề việc thành lập Ban tổ chức, Ban trọng tài Giải bóng chuyền nữ năm 2023 Chào mừng kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng


10/GM-UBND28/02/2023UBND xã Kỳ ThọTập huấn NTTS vụ xuân 2023


15/KH-UBND27/02/2023UBND xã Kỳ ThọKẾ HOẠCH Thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy10/BC-UBND27/02/2023UBND xã Kỳ ThọBáo cáo thống kê đất đai năm 202211/TTr-UBND27/02/2023UBND xã Kỳ ThọVề việc xin ý kiến góp ý để hoàn thành khung kế hoạch chi tiết, thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 202310/TTr-UBND27/02/2023UBND xã Kỳ ThọVề việc xin hỗ trợ kinh phí: Số hóa, nâng cấp, sữa chữa hệ thống Truyền thanh trên địa bàn xã Kỳ Thọ...
9/BC-BND27/02/2023UBND xã Kỳ ThọKết quả số liệu định kỳ đường bộ năm 2023


11/GM-UBND27/02/2023UBND xã Kỳ ThọGiấy mời về việc lấy ý kiến góp ý kiến vào dự thảo Luật đất đai ( sửa đổi)


14/KH-BND27/02/2023UBND xã Kỳ ThọKẾ HOẠCH Huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn huyện để xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn có quy mô lớn, diễn biến phức tạp


20/KH-UBND27/02/2023UBND xã Kỳ ThọKẾ HOẠCH Tăng cường thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy


18/KH-UBND27/02/2023UBND xã Kỳ ThọKẾ HOẠCH Triển khai Đề án“Bảo đảm an ninh nông thôn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”trên địa bàn xã Kỳ Thọ năm 2023


16/KH-UBND27/02/2023UBND xã Kỳ ThọKẾ HOẠCH Tiếp tục tăng cường thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn,cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy


8/UBND21/02/2023UBND xã Kỳ ThọV/v rà soát tổng đàn gia súc, gia cầm


8/TTr-UBND21/02/2023UBND xã Kỳ ThọTờ trình đề nghị kiểm tra các thửa đất tại thôn Sơn Tây, xã Kỳ Thọ so sai sót