0 305
Theo cơ quan ban hành văn bản: UBND xã Kỳ Thọ Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 305  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu


50/GM-UBND10/11/2022UBND xã Kỳ ThọGiấy mời tổ chức cuộc họp triển khai, thống nhất một số nhiệm vụ về quy hoạch và thực hiện quy hoạch các khu vực nghĩa địa trên địa bàn xã Kỳ Thọ


50/GM-UBND07/11/2022UBND xã Kỳ ThọGiay mòi sơ tuyển nghĩa vụ Quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2023


60/BC-UBND06/11/2022UBND xã Kỳ ThọTóm tắt kết quả xây dựng nông thôn mới hàng tuần ( từ ngày 31/10 đến ngày 06/11/2022)


37/TB-UBND04/11/2022UBND xã Kỳ ThọTiếp tục thực hiện Thông báo sô 36/TB-BQLXDNTM ngày 27/10/2022 của Ban QLXDNTM xã thành lập Đoàn làm việc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua và rà soát, triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM những tháng cuối năm 2022


28/KH-UBND04/11/2022UBND xã Kỳ ThọTổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam(20/11/1982 - 20/11/2022)


56/TTr-UBND04/11/2022UBND xã Kỳ ThọTờ trình Về việc đề nghị hưởng TCXH hàng tháng


58/TTr-UBND04/11/2022UBND xã Kỳ ThọTờ trình Về việc đề nghị hưởng TCXH hàng tháng


59/TTr-UBND04/11/2022UBND xã Kỳ ThọTờ trình Về việc đề nghị hưởng TCXH hàng tháng


57/TTr-UBND04/11/2022UBND xã Kỳ ThọTờ trình Về việc đề nghị hưởng TCXH hàng tháng


55/TTr-UBND04/11/2022UBND xã Kỳ ThọTờ trình Về việc đề nghị hưởng TCXH hàng tháng


54/TTr-UBND04/11/2022UBND xã Kỳ ThọTờ trình Về việc đề nghị hưởng TCXH hàng tháng


53/TTr-UBND04/11/2022UBND xã Kỳ ThọTờ trình Về việc đề nghị hưởng TCXH hàng tháng


52/TTr-UBND04/11/2022UBND xã Kỳ ThọTờ trình Về việc đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng


27/KH-UBND03/11/2022UBND xã Kỳ ThọKế hoạch ngày pháp luật Việt Nam 09/11


47/GM-UBND02/11/2022UBND xã Kỳ ThọGiấy mời Hội nghị tuyên truyền PBGDPL


51/TTr-UBND01/11/2022UBND xã Kỳ ThọĐề nghị công nhận Danh hiệu thôn Văn hóa năm 2022


38/TB-UBND31/10/2022UBND xã Kỳ ThọThông báo Về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 33 trên địa bàn xã


59/BC-UBND31/10/2022UBND xã Kỳ ThọTóm tắt kết quả xây dựng nông thôn mới hàng tuần ( từ ngày 23/10 đến ngày 30/10/2022)


47/GM-UBND30/10/2022UBND xã Kỳ ThọGiải phóng mặt bằng tuyến đường từ huyện lộ 142 đến nhà anh Kỷ Quyến thôn Vĩnh Thọ, xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.36/TB-UBND28/10/2022UBND xã Kỳ ThọThời gian nội dung làm việc với các thôn Về việc đánh giá kết quả thực hiện nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng NTM những tháng cuối năm 2022.


157/QĐ-UBND28/10/2022UBND xã Kỳ ThọQuyết định hỗ trợ kinh phí động viên Dân quân binh chủng huyện ( trung đội cối 82mm) tham gia huấn luyện chiến đấu năm 2022


37/TB-UBND28/10/2022UBND xã Kỳ ThọVề việc quản lý thu thuế xây dựng nhà ở xây dựng tư nhân trên địa bàn xã Kỳ Thọ


38/TB-UBND28/10/2022UBND xã Kỳ ThọVề việc rà soát, báo cáo kết quả tổng hợp các trường hợp sử dụng đất lấn chiếm sau ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014 và các hộ gia đính, cá nhân đã hiến đất xây dựng nông thôn mới có nhu cầu chỉnh lý Giấy chứng nhận QSD của các hộ trên địa bàn xã Kỳ Thọ


161/QĐ-UBND27/10/2022UBND xã Kỳ ThọQĐ kiện toàn Tiểu ban chỉ đạo phong trào "TDĐKXDĐSVH" thôn năm 2022


162/QĐ-UBND27/10/2022UBND xã Kỳ ThọQĐ kiện toàn Tiểu ban chỉ đạo phong trào "TDĐKXDĐSVH" thôn năm 2022


163/QĐ-UBND27/10/2022UBND xã Kỳ ThọQĐ kiện toàn Tiểu ban chỉ đạo phong trào "TDĐKXDĐSVH" thôn năm 2022


158/QĐ-UBND27/10/2022UBND xã Kỳ ThọQĐ kiện toàn Tiểu ban chỉ đạo phong trào "TDĐKXDĐSVH" thôn năm 2022


159/QĐ-UBND27/10/2022UBND xã Kỳ ThọQĐ kiện toàn Tiểu ban chỉ đạo phong trào "TDĐKXDĐSVH" thôn năm 2022


160/QĐ-UBND27/10/2022UBND xã Kỳ ThọQĐ kiện toàn Tiểu ban chỉ đạo phong trào "TDĐKXDĐSVH" thôn năm 2022


36/TB-UBND26/10/2022UBND xã Kỳ ThọKết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã tại buổi hòa giải, giải quyết đơn của ông Đậu Bá Đón thôn Sơn Nam, xã Kỳ Thọ