0 972
Theo cơ quan ban hành văn bản: UBND xã Kỳ Phong Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 972  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu79/QĐ-UBND11/04/2023UBND xã Kỳ Phongvề việc thành lập đội xung kích tham gia PCTT và TKCN xã Kỳ Phong năm 2023


51/UBND11/04/2023UBND xã Kỳ PhongV/v: Phúc đáp kết quả xác minh hộ tịch tại nơi đăng ký khai sinh của công dân.


68/TTr-UBND10/04/2023UBND xã Kỳ PhongVề việc đề nghị hưởng chế độ mai táng phí


67/TTr-UBND10/04/2023UBND xã Kỳ PhongVề việc đề nghị hưởng chế độ mai táng phí


69/TTr-UBND10/04/2023UBND xã Kỳ PhongVề việc đề nghị hưởng mới BTXH đối với bà Nguyễn Thị Đường


23/KH-UBND10/04/2023UBND xã Kỳ PhongPhổ biến giáo dục pháp luật Quý II năm 202370/TTr-UBND10/04/2023UBND xã Kỳ PhongVề việc đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Minh Thu, là đối tượng khó khăn về nhà ở năm 2023


49/UBND10/04/2023UBND xã Kỳ PhongV/v xác nhận hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đề nghị làm nhà ở tình nghĩa năm 202349/UBND10/04/2023UBND xã Kỳ PhongV/v xác nhận hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đề nghị làm nhà ở tình nghĩa năm 202350/UBND10/04/2023UBND xã Kỳ PhongV/v xác nhận hộ gia đình chưa có nhà để ở năm 2023


66/QĐ-UBND10/04/2023UBND xã Kỳ PhongV/v Kiện toàn Đội dân phòng bán chuyên trách hoạt động PCCC & CNCH trên địa bàn thôn Hòa Bình, xã Kỳ Phong46/UBND07/04/2023UBND xã Kỳ PhongV/v phối hợp xác minh thông tin đăng ký khai sinh của công dân Cao Xuân Qui47/UBND07/04/2023UBND xã Kỳ PhongV/v phối hợp xác minh thông tin đăng ký khai sinh của công dân Nguyễn Thị Phượng48/UBND07/04/2023UBND xã Kỳ PhongV/v phối hợp xác minh thông tin đăng ký khai sinh của công dân Võ Thị Na


65/TTr-UBND07/04/2023UBND xã Kỳ PhongV/v đề nghị cấp giấy CNQSD đất cho ông Phạm Văn Bàn có thửa đất tại thôn Tân Phong, xã Kỳ Phong25/GM-UBND07/04/2023UBND xã Kỳ PhongGiấy mời hội nghị tổng kết công tác BVR, PCCR năm 2022 , triễn khai nhiệm vụ năm 2023.


79/QĐ-UBND07/04/2023UBND xã Kỳ Phongquyết định thành lập đội xung kích phòng cháy , chữa cháy rừng năm 2023.


81/QĐ-UBND07/04/2023UBND xã Kỳ PhongQUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Ủy ban nhân dân xã Kỳ Phong năm 202377/QĐ-UBND06/04/2023UBND xã Kỳ PhongQUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý 1 năm 2023


21/KH-UBND06/04/2023UBND xã Kỳ PhongRà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn xã năm 2023


78/QĐ-UBND06/04/2023UBND xã Kỳ Phongquyết định về việc kiện toàn BCĐ về chương trình mục tiêu phát triễn lâm nghiệp bền vững


43/UBND05/04/2023UBND xã Kỳ PhongV/v xác minh hộ tịch tại nơi đăng ký khai sinh của công dân Nguyễn Thị Vân


75/QĐ-UBND05/04/2023UBND xã Kỳ PhongThành lập tổ kiểm tra sức khoẻ đăng ký nghĩa vụ quân sự tháng 4 năm 2023


24/GM-UBND05/04/2023UBND xã Kỳ PhongTiếp công dân định kỳ thứ 6 hàng tuần của Chủ tịch UBND xã


61/TB-UBND04/04/2023UBND xã Kỳ PhongVề việc quản lý, điều hành tuyến kênh Nước Xanh


63/TTr-UBND04/04/2023UBND xã Kỳ PhongVề việc cấp đổi GCN QSD đất cho ông Nguyễn Trọng Tâm có thửa đất trang trại tại Khu vực Hủng Ngái – Thành Hoàng, thôn Tân Phong, xã Kỳ Phong.


43/UBND03/04/2023UBND xã Kỳ PhongV/v đăng ký tổ chức ngày hội chuyển đổi số năm 2023


71/QĐ-UBND03/04/2023UBND xã Kỳ PhongVề việc chỉ định Ban chủ nhiệm và thành viên Câu lạc bộ “Môi trường và xử lý rác tại thôn Đông Sơn”


72/QĐ-UBND03/04/2023UBND xã Kỳ PhongVề việc phê duyệt quy chế hoạt động của Câu lạc bộ “Môi trường và xử lý rác tại thôn Đông Sơn”


63/TB-UBND03/04/2023UBND xã Kỳ PhongKết quả tiếp công dân định kỳ ngày 31/3/2023